De opbouw van Greenpeace

Greenpeace is een organisatie van milieuactivisten die zich actief inzetten voor het milieu en de dieren. Dit is een nobel doel, maar het is lastig om dit vorm te kunnen geven zonder een goede structuur op te zetten achter de schermen. In eerste instantie was hier wel over nagedacht, maar pas nadat besloten werd om verder te gaan met de organisatie, werden de plannen in werking gezet. Er was geld nodig om de acties te kunnen voeren en tegelijkertijd wilde Greenpeace volledig onafhankelijk blijven. Dat betekende dat er donateurs aangetrokken moesten worden, en dat lukt op een relatief gemakkelijke manier.

greenpeace

Waarom worden we donateur?

Greenpeace zal zeggen dat we graag wat geld geven omdat we de natuur willen helpen en uiteraard omdat we dan driemaal per jaar het magazine krijgen van Greenpeace. In veel gevallen worden we echter donateur omdat we ons schuldig voelen. Het milieu en de dieren hebben duidelijk te lijden onder de keuzes die wij elke dag maken en daar maakt Greenpeace ons graag bewust van. De foto’s die getoond worden, zijn vaak lijdende dieren en natuur die onze aandacht nodig heeft. We willen geven omdat we het kleine bedrag kunnen missen, maar ook omdat we iets goed te maken hebben. We hebben er allemaal schuld aan, in meer of mindere mate.

Overigens moet gezegd worden dat de opzet van het systeem bijzonder slim is. Op het moment dat we allemaal een klein bedrag over zouden maken op maandelijkse basis, dan kan een organisatie als Greenpeace een groot verschil maken. Veel kleine beetjes zorgen voor een grote som geld waar ook echt mee gewerkt kan worden. Maar waarom gebeurt dit dan niet?

Desinteresse of onvrede

Er zijn nog altijd mensen die het niet zoveel kan interesseren wat Greenpeace doet. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze mensen al donateur zijn bij een andere organisatie die zich inzet voor milieu en dieren, of de personen zijn niet zo betrokken bij hetgeen er gebeurt in de wereld. Er zijn immers mensen die zelf al genoeg problemen hebben die ze eerst op willen lossen. Maar de tweede groep van mensen is eigenlijk interessanter.

Zonder hier de standpunten van Greenpeace inhoudelijk aan te vallen, is het nog maar de vraag in hoeverre de doelstellingen van Greenpeace te verdedigen zijn, en of deze wel houdbaar zijn. Greenpeace heeft onlangs in moeten zien dat teveel kangoeroes in Australië helemaal niet zo goed is, omdat andere diersoorten uitsterven. Aan de andere kant worden er regelmatig fouten gemaakt (verkeerde inschattingen over oliereserves) en is het nog maar de vraag of de regionale focus van Greenpeace gerechtvaardigd kan worden. Deze onvrede met het idee achter Greenpeace zelf zorgt ervoor dat mensen zoeken naar andere organisaties die wel meerdere belangen behartigen, of deze mensen gaan zelf aan de slag met een betere wereld door de kleine stappen te zetten die we allemaal kunnen zetten om een beter milieu tot stand te laten komen.