Greenpeace en de schone energie

We doen iets verkeerd. Als we Greenpeace en duizenden wetenschappers geloven, zijn we druk bezig met het vernietigen van de aarde. De energie die we opwekken, wordt op een vervuilende manier opgewerkt en dit zorgt voor grote druk op het milieu. We ontwikkelen een flink probleem op deze manier, want de CO2 uitstoot is schadelijk voor de aarde. Activisten wijzen hierbij op het broeikaseffect, maar laten we eens naar de andere kant van het verhaal kijken. Waarom is de energie van vandaag niet de goede energie en hoe haalbaar is het om de energie om te zetten naar schone energie?

solar

Wat is er mis met onze energie?

De energie die we op dit moment gebruiken, komt grotendeels uit kolen en kerncentrales. Beide manieren van opwekken zijn bijzonder vervuilend. De kolencentrales stoten ontzettend veel CO2 uit bij het opwekken van de energie. Bij de kerncentrales gaat het om het afval dat wel afgebroken kan worden, maar dit duurt honderden jaren. Is de uitstoot en het afval het grootste punt? Daar wijken de meningen af. Greenpeace legt er de nadruk op, maar wetenschappers wijzen er vooral op dat de fossiele brandstoffen opraken binnen de kortste keren. Dat kan een veel groter probleem worden.

Hoe zit dit? We maken gebruik van de grondstoffen die in de aarde zitten. Aardgas, olie en kolen zijn een aantal van de dingen die we uit de grond halen om te gebruiken voor verschillende doeleinden. Maar deze verschillende goederen hebben miljoenen jaren nodig gehad om te ontstaan, dus de voorraad zal op een gegeven moment opraken. En wanneer het op is, dan kunnen we het niet meer gebruiken. Wat moeten we dan?

Een grote dreiging

De dreiging is enorm. Aardolie heeft een enorm aandeel in onze industrie, in ons vervoer en dagelijks leven. Voor de kolen en het gas geldt hetzelfde. Daarom is het belangrijk om op tijd in te grijpen. Zonne-energie, windenergie en waterkracht zijn manieren waarop we ook energie op kunnen wekken, en er wordt hard gewerkt aan de elektrische auto’s die zichzelf al rijdend op kunnen laden. Voor vliegtuigen is er ook een manier om ze te laten vliegen met veel minder kerosine.

Maar waarom gebeurt dit nog niet op massale schaal? Volgens de kritische mensen bij Greenpeace worden de ontwikkelingen tegengewerkt door de grote bedrijven die belang hebben bij de stijgende prijzen van olie, gas en kolen. Daarnaast is het duur om alles om te bouwen en deze mensen wijzen erop dat de bedrijven niet zoveel willen investeren in de natuur en het milieu, om zo schoner te gaan produceren. De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. De bedrijven investeren veel in de research, maar de mogelijkheden die er zijn, zijn nog niet toereikend om direct toe te passen op de volledige schaal. We hebben simpelweg veel te veel energie nodig om te spreken over een makkelijke oplossing. Want de kans is groot dat Greenpeace op de achterste poten zal komen te staan wanneer de volledige Noordzee vol gezet zal worden met windmolens…